Vragen over producten

 

Ik heb een vraag over een product, waar kan ik terecht?

U kunt een e-mail sturen naar uitgeverij@cedgroep.nl. De vraag komt terecht bij onze klantenservice. Zij zorgen voor beantwoording van uw vraag. Wilt u liever telefonisch contact? Neem dan contact op via 010 - 4071666.

 

Wat voor producten hebben jullie?

Wij hebben producten voor verschillende onderwijstypen:

 • voor- en vroegschoolse educatie (kinderdagverblijven, peuterspeelzalen)
 • basisonderwijs (regulier basisonderwijs en speciaal basisonderwijs)
 • voortgezet onderwijs (alle richtingen binnen vmbo, havo/vwo en in beperkte mate ook mbo)
 • (voortgezet) speciaal onderwijs

Onze producten zijn ook in te delen in verschillende domeinen, waarvan sommige leermiddelen in te zetten zijn als lesmateriaal en andere producten zich meer richten op organisatieniveau:

 • taal
 • rekenen
 • sociale competentie en gedrag
 • nieuwkomers – NT2
 • beleid
 • leerkrachtvaardigheden
 • De Vreedzame School

Op de startpagina van de webwinkel kunt u producten zoeken door een keuze te maken uit onderwijstype. Via "alle artikelen" kunt u ook het domein kiezen.

 

Kan ik hulp krijgen bij het implementeren van een werkwijze?

Bij diverse methoden en leermiddelen bieden wij cursussen of trainingen. In de meeste gevallen staat bij het product een verwijzing naar de cursus. U kunt ons cursusaanbod ook terugvinden op onze website.

 

Hebben jullie ook digitale leermiddelen?

Ja, wij hebben diverse digitale leermiddelen. Voor voor- en vroegschoolse educatie is het observatieprogramma van Zo doe ik, Zo praat ik en Zo beweeg ik ook digitaal te verkrijgen.
De methode Hoorspel start voor het regulier basisonderwijs in groep 2. Deze methode besteedt aandacht aan het begrijpend luisteren m.b.v. een dvd en praatplaten. Verder is er de kleutermethode Sil op school, zie ook www.silopschool.nl

 

Voor het basisonderwijs is er Nieuwsbegrip (vanaf groep 4); begrijpend lezen met het nieuws van de dag (www.nieuwsbegrip.nl). Verder is er Newswise (www.newswise.nl) voor Engels als vreemde taal en Woordenweb (www.woordenweb.nl), waarmee de leerling kan oefenen met woordenschat (vanaf groep 7). Met Hoorspel kunt u aandacht schenken aan het begrijpend luisteren. Bij deze methode krijgt u een dvd waarop diverse luisterverhalen en praatplaten staan. De methode Spelling langs de lijn biedt digitale verwerkingsoefeningen op een usb-stick, en via Youteach kunt u toegang krijgen tot filmpjes met uitleg over het inzetten van deze methode. Rekenprikjes biedt ook een cd-rom met een grote hoeveelheid verwerkingsoefeningen. Deze oefeningen kunnen geprint worden voor de leerlingen.

 

Voor het voortgezet onderwijs is er Nieuwsbegrip (alle richtingen + leerjaren vmbo, havo/vwo tot en met leerjaar 4). Lees meer hierover op www.nieuwsbegrip.nl (op deze website kunt u een brochure voor het voortgezet onderwijs downloaden). Voor Engels als vreemde taal is er Newswise (www.newswise.nl). Woordenweb, gericht op woordenschat, is geschikt voor leerjaar 1 en 2 (www.woordenweb.nl). De woorden van het Posterproject komen hierin aan bod.

 

Hebben jullie ook producten voor NT2-leerlingen?

Jazeker. Voor leerlingen in het basisonderwijs hebben we de volgende leermiddelen:

 • Klein beginnen (voor kleuters) - taalontwikkeling aan de hand van 16 thema's
 • Mondeling Nederlands – nieuw (6 t/m 11 jaar) - mondelinge taalvaardigheid
 • Prisma lezen (6 t/m 12 jaar) - aanvankelijk en voortgezet technisch lezen
 • Schooltaal (6 t/m 12 jaar) - begrijpend luisteren en lezen
 • Rondje Wereld (9 t/m 12 jaar) - leesstrategieën, woordenschat, wereldoriëntatie
 • Lezen over grenzen heen (vanaf 6 jaar, ook voor voortgezet onderwijs) - toetsinstrument om na te gaan of de leerling in zijn eigen taal kan lezen
 • Kwint (7 t/m 12 jaar) - basisvaardigheden van realistisch rekenen

 • Routeboek rekenen – geeft handvatten om rekenonderwijs voor nieuwkomers goed vorm te geven.


Voor leerlingen in het voorgezet onderwijs hebben we:

 • Alfalfa (12 t/m 15 jaar) - woordenschat
 • Hippo (zorgleerlingen van 12 t/m 17 jaar) - lezen, woordenschat, taalfuncties, grammatica, strategieën.
 • Lezen over grenzen heen (vanaf 6 jaar, ook voor voortgezet onderwijs) - toetsinstrument om na te gaan of de leerling in zijn eigen taal kan lezen.

Bovenstaande methoden richten zich specifiek op leerlingen die Nederlands als tweede taal leren. Naast deze methoden hebben we ook andere producten die geschikt zijn voor NT2-leerlingen. Denk bijvoorbeeld aan Nieuwsbegrip, waarbij u eenvoudig binnen de groep kunt differentiëren. Ook het Posterproject kan zinvol zijn voor deze leerlingen; deze methode richt zich volledig op de woordenschat. Of kijk eens bij Woordenweb: hiermee oefenen leerlingen online hun woordenschat met spelletjes. Al deze leermiddelen zijn er voor zowel het basisonderwijs als het voortgezet onderwijs.

 

Uitgaven op het gebied van opbrengstgericht werken

Peuterstappen (Een praktisch boek voor pedagogisch medewerkers over hoe je kinderen kunt stimuleren in hun ontwikkeling.)

1 Stap verder met 1-zorgroute (In deze uitgave leest u hoe u de 1-zorgroute efficient en opbrengstgericht kunt maken.)

Alles is data (In deze uitgave leert de leerkracht data herkennen, interpreteren en vertalen naar handelen.)

Duiden en Doen (In deze uitgave leest u wat de verschillende termen met betrekking tot opbrengstgericht werken betekenen, hoe ze met elkaar samenhangen en hoe zein een aantal gevallen tot elkaar kunnen worden herleid.)

Focus op Feiten (Met Focus op Feiten kunt u datagestuurd en opbrengstgericht werken met het Onderwijscontinuüm CED-Groep.)

Opbrengstgericht werken met de leerlijn spelling (Op basis van de door het ministerie gepubliceerde referentieniveaus wordt omschreven wat leerlingen op een bepaald moment moeten kunnen spellen.)

Resultaten tellen (Dit boekje biedt concrete handvatten om direct met opbrengstgericht werken aan de slag te gaan.)

Kleutersprongen (Met behulp van praktische voorbeelden wordt beschreven hoe het cyclische proces van data verzamelen, duiden van data, doelen formuleren en doen eruit kan zien in de groepen 1 en 2.)

Werken met arrangementen en groepsplannen (Deze uitgave biedt aanknopingspunten voor het vormen van onderwijsbeleid en de toepassing ervan in het werken met onderwijsarrangementen en groepsplannen.)

Omgaan met verschillen (Hoe kunt u passend onderwijs op uw school vormgeven? En hoe kunt u opbrengstgericht werken hierbij als hulpmiddel gebruiken? Deze vragen staan centraal in dit boekje.)

Taal in 4D (Taal in 4D gaat over opbrengstgericht werken met het 4D-model.)

 

Kan ik een zichtzending krijgen?

In de webwinkel staat bij bijna elk product een bladerfolder waarmee u een deel van de uitgave kunt inzien. Als u hiermee geen goed beeld krijgt van het product, dan kunt u een zichtzending bestellen. U ontvangt het product dan kosteloos en wordt verzocht het na enige tijd te retourneren. Het kan ook zijn dat u een kopie van een deel van het product toegestuurd krijgt (bijvoorbeeld een deel van een handleiding). Dit hoeft u dan niet te retourneren. Voor vragen over zichtzendingen kunt u een mail sturen naar uitgeverij@cedgroep.nl . Vergeet niet om ook uw adres te vermelden.
 

 

 

 

 

 

 

 

CED-Groep, Postbus 8639, 3009 AP Rotterdam|010-4071 599|info@cedgroep.nl, www.cedgroep.nl