De Vreedzame School

De Vreedzame School is een compleet programma voor basisscholen voor sociale competentie en democratisch burgerschap voor peuters, het basisonderwijs en het (voortgezet) speciaal onderwijs.

Het beschouwt de klas en de school als een leefgemeenschap, waarin kinderen zich gehoord en gezien voelen, een stem krijgen, en waarin kinderen leren om samen beslissingen te nemen en conflicten op te lossen. Kinderen voelen zich verantwoordelijk voor elkaar en voor de gemeenschap, en staan open voor de verschillen tussen mensen.

De Vreedzame School is meer dan een lesmethode en werkt aan een ‘vreedzame’ cultuur in klas en school. Dat vraagt een doorlopende pedagogische lijn in de school. Om die reden is invoering van De Vreedzame School altijd een combinatie van een lesprogramma en scholing door middel van teamtrainingen. Meer informatie is te vinden op de website van De Vreedzame School.

 

De Vreedzame Wijk

De Vreedzame Wijk komt voort uit De Vreedzame School. Door de positieve effecten van De Vreedzame School is in veel wijken belangstelling ontstaan om het succes van De Vreedzame School door te trekken naar de wijk: De Vreedzame Wijk. Met deze verbreding wordt een samenhangende pedagogische aanpak ingevoerd in alle organisaties die in de wijk met kinderen en jongeren werken. Meer informatie is te vinden op de website van De Vreedzame Wijk.

 

 

Materialen bestellen

Heeft u belangstelling voor het programma van De Vreedzame School, of staat uw school al aan het begin van het invoeringstraject en wilt u eerst meer inhoudelijke informatie over de lesmappen, woordkaarten, kletskaarten en de andere Vreedzame materialen? Kijk dan even op De Vreedzame School - materialen bestellen of mail naar devreedzameschool@cedgroep.nl.

Neemt uw school al deel aan het programma van De Vreedzame School en wilt u direct extra materialen bestellen, klik dan bovenaan deze pagina op 'alle artikelen' en kies vervolgens rechtsboven voor de categorie De Vreedzame School.

U kunt ook op een van de onderstaande materialen klikken.

De Vreedzame school - Lesmap peuters
De Vreedzame School - Lesmap Groep 1-2
De Vreedzame School - Lesmap Groep 3
De Vreedzame School - Lesmap Groep 4
De Vreedzame School - Lesmap Groep 5
De Vreedzame School - Lesmap Groep 6
De Vreedzame School - Lesmap Groep 7
De Vreedzame School - Lesmap Groep 8
De Vreedzame School - Beste Burgers map VSO
De Vreedzame School - Beste Vrienden map SO
De Vreedzame School - Woordkaarten groep 3 t/m 8
De Vreedzame School - Kletskaarten peuters (6x20)
De Vreedzame School - Kletskaarten Groep 1-2 (6x30)
De Vreedzame School - Kletskaarten Groep 3 (6x30)
De Vreedzame School - Kletskaarten Groep 4 (6x30)
De Vreedzame School - Kletskaarten groep 5 (6x30)
De Vreedzame School - Kletskaarten groep 6 (6x30)
De Vreedzame School - Raamsticker (A3)
De Vreedzame School - Vlag (100 x 150 cm)
De Vreedzame School - Wereldbal groot (30 cm)
De Vreedzame School - Wereldbal klein (15 cm)
De Vreedzame School - Set petjes (rood-geel-blauw)
De Vreedzame School - Geel petje (los)
De Vreedzame School - Handpoppen Aap en Tijger
De Vreedzame School - Set buttons (20 stuks)
De Vreedzame School - A3 poster
De Vreedzame School - Katern SBO
De Vreedzame School - Werken aan sociale veiligheid
De Vreedzame School - Kwaliteitszorginstrument

De Vreedzame Wijk - Tips voor praktijk V.W.
De Vreedzame Wijk - Raamsticker (A3)
De Vreedzame Wijk - Vlag (100 x 150 cm)
De Vreedzame Wijk - Set buttons (20 stuks)
De Vreedzame Wijk - A3 poster

Heeft u een vraag over de afhandeling van uw bestelling? Neem dan contact op met verkoop@cedgroep.nl.

CED-Groep, Postbus 8639, 3009 AP Rotterdam|010-4071 599|info@cedgroep.nl, www.cedgroep.nl