Duiden en Doen

Artikel: u99-8

Duiden en Doen
Werken aan kerndoelen, referentieniveaus, leerstandaarden, leerlijnen, ontwikkelingsperspectieven, leerroutes, uitstroomniveaus enzovoort enzovoort, met de leerresultaten als uitgangspunt.
Toevoegen aan winkelwagen
Prijs: 29,50 Euro
ISBN: 978-90-5819-299-8
Bestelnummer: U99-8
Auteur(s): C. Struiksma
Uitgavejaar: 2012

Omschrijving

Nieuwe ontwikkelingen, nieuwe termen

Vrijwel elk jaar zijn er nieuwe ontwikkelingen en stelt de overheid nieuwe eisen. Daarbij vallen termen als datagestuurd en opbrengstgericht werken, referentieniveaus, werken met leerlijnen, leerstandaarden, ontwikkelingsperspectieven, leerrendementsverwachtingen, leerroutes, uitstroomprofielen, uitstroombestemmingen, uitstroomperspectieven, uitstroomniveaus….. enzovoort, enzovoort. Wat betekenen al die termen? Wat hebben die termen met elkaar te maken? En misschien nog belangrijker, wat is eigenlijk het nut ervan?

Duiden en Doen

In deze uitgave leest u wat de verschillende termen betekenen, hoe ze met elkaar samenhangen en hoe ze in een aantal gevallen tot elkaar kunnen worden herleid. In 'boxen' leest u wat een school in de praktijk heeft aan de termen. U leest hoe de – fictieve – basisschool De Vrijheid omgaat met de verschillende termen. In het laatste hoofdstuk ziet u in vier voor-beelden hoe voorbeeldschool De Vrijheid een leerroute uitwerkt voor vier leerlijnen.


Bekijk hier een deel van de uitgave

Naar cursussen opbrengstgericht werken


Hieronder ziet u welke andere uitgaven zijn verschenen in deze serie over opbrengstgericht werken.

Gerelateerde artikelen

CED-Groep, Postbus 8639, 3009 AP Rotterdam|010-4071 599|info@cedgroep.nl, www.cedgroep.nl