Prisma Lezen 16 leesboekjes

Artikel: P054-4

Prisma Lezen 16 leesboekjes
Om onderwijs in Nederland te kunnen volgen, moeten leerlingen de Nederlandse taal beheersen. Dat geldt natuurlijk ook voor kinderen die rechtstreeks uit het buitenland komen. Zij moeten dus eerst Nederlands leren. Dat is mogelijk met Prisma Lezen.
Toevoegen aan winkelwagen
Prijs: 125,00 Euro
ISBN: 90-5819-054-4
Bestelnummer: P054-4
Auteur(s): J. Broere, B. van Hilst, R. Dekkers, e.a.
Uitgavejaar: 1999

Omschrijving


Deze set bestaat uit acht leesboekjes van cursus 3 en 8 leesboekjes van cursus 4 (in totaal dus 16 leesboekjes). Cursus 3 en 4 richten zich op het technisch lezen voor kinderen van 6 tot 12 jaar.

Doelgroep

Prisma lezen (onderdeel van het Prisma Project) is een programma voor de eerste opvang van nieuwkomers van 6 tot en met 12 jaar. Het doel is om ze snel taalvaardig te maken, zodat zij het onderwijs in de reguliere klas kunnen volgen. Prisma lezen is bedoeld voor basisscholen die hun neveninstromende leerlingen gestructureerd en intensief taalonderwijs willen bieden in een aparte opvangklas.

Prisma Lezen richt zich op aanvankelijk en voortgezet technisch lezen. Aandacht voor mondelinge taalvaardigheid is er bij

Mondeling Nederlands – nieuw
. Dit is ook speciaal voor nieuwkomers ontwikkeld en sluit aan op Prisma Lezen.

Voor jongere nieuwkomers is er ook Klein beginnen.

Opbouw

Prisma Lezen bestaat uit twee onderdelen:


1. Aanvankelijk lezen in de Nederlandse taal voor leerlingen van zes tot negen jaar (cursus 1 en 2). Het programma biedt een volledig curriculum, maar bij het aanvankelijk lezen (cursus 1 en 2) moet nog wel extra materiaal worden ingezet. Het programma sluit aan op Veilig leren lezen (1e maanversie) en Lezen doe je overal (beide van Zwijsen). Omdat deze leermiddelen slechts beperkt leverbaar zijn, is cursus 1 en 2 mogelijk niet meer in te zetten zoals in de handleiding wordt beschreven.

2. Voortgezet technisch lezen voor leerlingen van zes tot twaalf jaar (cursus 3 en 4). Dit deel (met de leesboekjes en cd's van cursussen 3 en 4) is wel volledig beschikbaar via Prisma Lezen.

Aan de rechterzijde, bij 'Documenten', kunt u een schema downloaden met een overzicht van de cursussen van het benodigd materiaal.

Bekijk een deel van het leesboekje van cursus 3, module 1

Vervolg

Als vervolg op Prisma Lezen kunt u Schooltaal inzetten. Schooltaal richt zich op begrijpend luisteren en begrijpend lezen. Een leerling kan hiermee beginnen als hij ongeveer tien weken met Prisma Lezen heeft gewerkt.

Gerelateerde artikelen

CED-Groep, Postbus 8639, 3009 AP Rotterdam|010-4071 599|info@cedgroep.nl, www.cedgroep.nl