De Vreedzame School - lesmap Peuters

Artikel: V001

De Vreedzame School - lesmap Peuters
De Vreedzame School voor peuters biedt pedagogisch medewerkers handvatten om al op jonge leeftijd op een gerichte wijze aandacht te besteden aan de sociale en emotionele ontwikkeling van kinderen.
Toevoegen aan winkelwagen
Prijs: 77,50 Euro
ISBN: n.v.t.
Bestelnummer: V001
Auteur(s): Leo Pauw, Cornelie Kool, Liesbeth Stolk, Mirjam van der Ven
Uitgavejaar: 3e herziene druk, 2011

Let op: de materialen van De Vreedzame School kunnen alleen worden besteld als er een samenwerking is met een voor De Vreedzame School gecertificeerde trainer/adviseur, die in dienst is van een onderwijsadviesbureau waar de CED-Groep een contract mee heeft afgesloten.Omschrijving

De Vreedzame School voor peuters is een programma voor (voor-)scholen en voor andere organisaties die met jonge kinderen werken zoals peuterspeelzalen en kindercentra. De map voor peuters biedt pedaogogisch medewerkers handvatten om al op jonge leeftijd op een gerichte wijze aandacht te besteden aan de sociale en emotionele ontwikkeling van kinderen en de ontwikkeling van 'democraten in de dop'.

Hoe in te zetten?

De Vreedzame School is meer dan een lesmethode en werkt aan een 'vreedzame' cultuur in klas en school. Dat vraagt een doorlopende pedagogische lijn in de school. Om die reden is invoering van De Vreedzame School altijd een combinatie van een lesprogramma en scholing door middel van teamtrainingen. Hoewel maatwerk mogelijk is, ziet het standaardprogramma voor de invoering er als volgt uit: in het eerste invoeringsjaar vijf team- en vijf stuurgroepbijeenkomsten; in het tweede jaar drie teambijeenkomsten, een mediatortraining en weer vijf stuurgroepbijeenkomsten.

Het materiaal

Wanneer u de map Peuters van De Vreedzame School bestelt, dan ontvangt u de materialen in een ringband. In de ringband is opgenomen:

  • Introductie
  • Algemeen gedeelte
  • Zes blokken met daarin verschillende activiteiten beschreven waarmee de pedagogisch medwerker op een uitnodigende en speelse wijze aan de beoogde doelstellingen kan werken.
  • Binnenkomers en afsluiters
  • Illustraties behorend bij blok 1 t/m 6 op stevig papier

Voorbeeld

Voorbeeldlessen voor peuters, basisonderwijs, het speciaal onderwijs en het speciaal voortgezet onderwijs zijn te downloaden op www.vreedzameschool.net.

Gerelateerde artikelen

CED-Groep, Postbus 8639, 3009 AP Rotterdam|010-4071 599|info@cedgroep.nl, www.cedgroep.nl