De Vreedzame School - lesmappen Groep 1-2

Artikel: V002

De Vreedzame School - lesmappen Groep 1-2
De Vreedzame School is een compleet programma voor basisscholen voor sociale competentie en democratisch burgerschap.
Toevoegen aan winkelwagen
Prijs: 99,95 Euro
ISBN: n.v.t.
Bestelnummer: V002
Auteur(s): Leo Pauw, Cornelie Kool, Jakob van Sonderen, Liesbeth Stolk, Mirjam van der Ven
Uitgavejaar: 3e herziene druk, 2011.

Let op: de materialen van De Vreedzame School kunnen alleen worden besteld als er een samenwerking is met een voor De Vreedzame School gecertificeerde trainer/adviseur, die in dienst is van een onderwijsadviesbureau waar de CED-Groep een contract mee heeft afgesloten.


Omschrijving

De Vreedzame School is een compleet programma voor basisscholen voor sociale competentie en democratisch burgerschap. Het beschouwt de klas en de school als een leefgemeenschap, waarin kinderen zich gehoord en gezien voelen, een stem krijgen, en waarin kinderen leren om samen beslissingen te nemen en conflicten op te lossen. Kinderen voelen zich verantwoordelijk voor elkaar en voor de gemeenschap, en staan open voor de verschillen tussen mensen.

Hoe in te zetten?

De Vreedzame School is meer dan een lesmethode en werkt aan een 'vreedzame' cultuur in klas en school. Dat vraagt een doorlopende pedagogische lijn in de school. Om die reden is invoering van De Vreedzame School altijd een combinatie van een lesprogramma en scholing door middel van teamtrainingen. Hoewel maatwerk mogelijk is, ziet het standaardprogramma voor de invoering er als volgt uit: in het eerste invoeringsjaar vijf team- en vijf stuurgroepbijeenkomsten; in het tweede jaar drie teambijeenkomsten, een mediatortraining en weer vijf stuurgroepbijeenkomsten.

Opbouw

De lessenserie voor groep 1 t/m 7 bestaat uit 38 lessen, verdeeld over 6 blokken. Groep 8 heeft een wat aangepast programma (een apart blok over Democratisch ABC en een blok over Afscheid nemen). Er is een apart programma voor de voorschool of peuterspeelzaal, bestaande uit dezelfde zes blokken, en per blok enkele activiteiten. De lessen voor groep 1-7 zijn in de volgende zes blokken opgedeeld:

• We horen bij elkaar – groepsvorming
• We lossen conflicten zelf op – conflicthantering
• We hebben oor voor elkaar – communicatie
• We hebben hart voor elkaar – gevoelens
• We dragen allemaal een steentje bij – verantwoordelijkheid
• We zijn allemaal anders – diversiteit

Het materiaal

Wanneer u de lesmappen Groep 1-2 van De Vreedzame School bestelt, dan ontvangt u de materialen in twee ringbanden. In de ringband 'Lessen' is opgenomen:

  • Introductie
  • Algemeen gedeelte
  • Zes blokken met daarin verschillende activiteiten beschreven waarmee op een uitnodigende en speelse wijze aan de beoogde doelstellingen gewerkt kan worden.
  • Binnenkomers en afsluiters
  • Logo's behorend bij blok 1 t/m 6 op stevig papier
  • Illustraties coöperatieve werkvormen

In de ringband 'Illustraties' zijn per blok de illustraties opgenomen, gedrukt op stevig papier.

www.vreedzameschool.net.

Doorontwikkeling Lesmappen

De Vreedzame School is continu in ontwikkeling zodat het programma op die manier blijft aansluiten bij de actualiteit van onze maatschappij. Op dit moment worden de lesmappen voor het basisonderwijs herzien.

Wat moet ik bestellen?

De nieuwe mappen en het bijbehorende digitale materiaal zullen vanaf schooljaar 2019-2020 te gebruiken zijn. Start u komend schooljaar met De Vreedzame School? Dan betaalt u vanaf nu de nieuwe prijs en ontvangt u de huidige mappen zodat u aan de slag kunt. Zodra het nieuwe materiaal gereed is ontvangt u een bericht van ons. U kunt de nieuwe map dan zonder extra kosten bestellen.

Wat verandert er?

Het programma blijft in de basis gelijk, maar er komen verschillende vernieuwingen en aanpassingen. Zo wordt de inhoud geactualiseerd, thema's als diversiteit, polarisatie en kritisch denken worden scherper vormgegeven. En de mappen worden voorzien van een nieuw en fris jasje met handzame losse katernen per blok. Via de website van De Vreedzame School en onze verschillende nieuwsbrieven, houden wij u van de ontwikkelingen op de hoogte.

Gerelateerde artikelen

CED-Groep, Postbus 8639, 3009 AP Rotterdam|010-4071 599|info@cedgroep.nl, www.cedgroep.nl