De Vreedzame School - Beste Vrienden map SO

Artikel: V010

De Vreedzame School - Beste Vrienden map SO
De Vreedzame School Beste Vrienden is een speciale versie van De Vreedzame School voor het ZML-onderwijs
Toevoegen aan winkelwagen
Prijs: 113,50 Euro
ISBN: n.v.t.
Bestelnummer: V010
Auteur(s): Leo Pauw, Cornelie Kool, Jakob van Sonderen, Ria van der Sar, Mirjam van der Ven
Uitgavejaar: 2011.

De Vreedzame School Beste Vrienden is vanaf begin augustus weer leverbaar. U kunt wel alvast bestellen.


Let op: de materialen van De Vreedzame School kunnen alleen worden besteld als er een samenwerking is met een voor De Vreedzame School gecertificeerde trainer/adviseur, die in dienst is van een onderwijsadviesbureau waar de CED-Groep een contract mee heeft afgesloten.


Voor wie?

Leerlingen uit het Speciaal Onderwijs onderbouw, middenbouw en bovenbouw.

Omschrijving

De map Beste Vrienden maakt samen met de map Beste Burgers (voor het VSO) deel uit van De Vreedzame School voor het speciaal onderwijs.
Op scholen voor Speciaal Onderwijs is er veel aandacht voor het pedagogisch klimaat. Deze aandacht is cruciaal, niet alleen omdat dit het gevoel van veiligheid en vertrouwen bij leerlingen vergroot, maar ook omdat deze aandacht in het verlengde ligt van onderwijsdoelen op het gebied van sociale competentie en burgerschapsvorming. Het programma Beste Vrienden / Beste Burgers biedt u de mogelijkheid om samen met leerlingen met bijzondere onderwijsbehoeften te werken aan een school:
-waar leerlingen een stem hebben
-die een oefenplaats is voor volwaardig burgerschap en empowerment
-waar sprake is van minder conflicten en minder ordeverstoringen
-met betere relaties binnen de groep
-met respect en waardering voor verschillen
-waar sociale competentie vergroot wordt
-en waar leerlingen zich verantwoordelijk voelen voor het klimaat in de klas, de school, de wijk en de samenleving.
In het programma komen we volledig tegemoet aan de onderwijsbehoeften van deze leerlingen. Door middel van haalbare doelstellingen, een gestructureerde lesopbouw, visualisatie door middel van pictogrammen, differentiatiesuggesties bij elk lesonderdeel en herhaling, bieden we een aanbod wat passend is voor deze doelgroep.

Hoe in te zetten?

De mappen met de lessen zijn niet los verkrijgbaar. Ze vormen een integraal programma. De Vreedzame School voor Speciaal Onderwijs bestaat uit:

  • Een training voor schoolteams
  • en actieve stuurgroep
  • Klassenbezoeken
  • Een lessenserie voor SO onderbouw, SO Midden/bovenbouw, VSO en Zorgonderwijs
  • Een informatieavond en workshops voor ouders.

Opbouw

Elk lesblok begint met een inleiding en een overzicht van de lessen per blok. De lessen zelf zijn zo geschreven dat u er onmiddellijk mee uit de voeten kunt. Er is bij de lessen weinig voorbereiding of materiaal nodig.

Het materiaal

Wanneer u de map Beste Vrienden van De Vreedzame School bestelt, dan ontvangt u de materialen in een ringband. In de ringband is opgenomen:

  • Introductie
  • Algemeen gedeelte
  • 4 lesblokken
  • Pictogrammen en illustraties

Voorbeeld

Voorbeeldlessen voor het basisonderwijs, het speciaal onderwijs en het speciaal voortgezet onderwijs zijn te downloaden op www.vreedzameschool.net.

Gerelateerde artikelen

CED-Groep, Postbus 8639, 3009 AP Rotterdam|010-4071 599|info@cedgroep.nl, www.cedgroep.nl