De Vreedzame School - Katern SBO

Artikel: V103

De Vreedzame School - Katern SBO
Met dit katern voor SBO-scholen wordt een concrete handreiking gegeven om het programma De Vreedzame School beter af te stemmen op de doelgroep.
Toevoegen aan winkelwagen
Prijs: 200,49 Euro
ISBN: n.v.t.
Bestelnummer: V103
Auteur(s): Fernanda de Hoop, Leo Pauw
Uitgavejaar: 2013

Let op: de materialen van De Vreedzame School kunnen alleen worden besteld als er een samenwerking is met een voor De Vreedzame School gecertificeerde trainer/adviseur, die in dienst is van een onderwijsadviesbureau waar de CED-Groep een contract mee heeft afgesloten.


Omschrijving

Het Katern SBO bevat aanpassingen van het programma om zo beter aan te sluiten bij de onderwijsbehoeften van leerlingen binnen het SBO. Met een bijstelling van de doelen, meer visuele ondersteuning en ideeën om meer praktisch aan de slag te kunnen met de lessen, wordt een waardevolle aanvulling geboden voor SBO-scholen.
Het Katern bestaat uit twee mappen. In de mappen is aangegeven welke lessen (deels) aangepast zijn. De inhoud bestaat uit de aanpassingen van de lessen, de aangepaste werkbladen en de toegevoegde illustraties. Ook zijn de binnenkomers en afsluiters gecategoriseerd en zijn er bijlagen te vinden die meer specifieke aanwijzingen beschrijven om De Vreedzame School vorm te geven binnen de school.

Hoe in te zetten?

Dit katern is geen vervanging van de reguliere basisschool-map. De les uit de map voor de basisschool blijft het uitgangspunt! De gewone map blijft dus nodig naast dit katern voor SBO. Alleen de aangepaste onderdelen zijn in deze map beschreven.

Voorbeeld

Voorbeeldlessen voor het basisonderwijs, het speciaal onderwijs en het speciaal voortgezet onderwijs zijn te downloaden op www.vreedzameschool.net.

Gerelateerde artikelen

CED-Groep, Postbus 8639, 3009 AP Rotterdam|010-4071 599|info@cedgroep.nl, www.cedgroep.nl