Werken aan sociale veiligheid

Artikel: V110

Werken aan sociale veiligheid

Horend bij De Vreedzame School

Toevoegen aan winkelwagen
Prijs: 77,00 Euro

Omschrijving

Met deze map bieden we vreedzame scholen een extra handreiking om pesten te voorkomen en om in te grijpen bij pestincidenten, en wel op een manier die past bij de werkwijze van De Vreedzame School.

De map bestaat uit vier delen:

Deel 1
Het eerste deel is algemeen van aard en gaat in op wat we onder pesten verstaan en wat onze visie vanuit De Vreedzame School op pesten (en sociale veiligheid) is.

Deel 2
Vervolgens besteden we in het tweede gedeelte aandacht aan de preventieve kant: wat kunnen we doen om pesten te voorkomen? Aan de orde komt de monitoring van de veiligheidsbeleving van de leerlingen middels de Veiligheidsthermometer. Naast algemene aanbevelingen gaan we in op essentiƫle preventieve factoren als regels, toezicht en het werken met commissies van leerlingen. Een wezenlijk onderdeel van dit katern is het opstellen van een 'grondwet' in de school.

Deel 3
Het derde deel gaat in op wat te doen als er toch ingegrepen moet worden. Hoe doen we dat dan op een wijze die past bij De Vreedzame School? We beschrijven het ingrijpen bij plagen en uitvoerig de oplossingsgerichte aanpak bij pesten. Vervolgens besteden we ook aparte aandacht aan digitaal pesten en aan herstelgesprekken, en aan schorsing en verwijdering van leerlingen. Dit gedeelte mondt uit in het sociaal veiligheidsplan: hoe beschrijven (en verantwoorden) we als school wat we doen om de sociale veiligheid van leerlingen te bewaken? Ook belichten we de rol van de ouders.

Deel 4
En in het laatste gedeelte is een flink aantal lessen opgenomen, deels nieuwe lessen, deels aanpassingen van bestaande lessen. Deze lessen zijn bedoeld om specifieker aandacht te besteden aan sociale veiligheid en pesten binnen het programma van De Vreedzame School. Een deel van de lessen sluit aan bij de grondwet van de school en de daaruit voortvloeiende gedragsregels. De aangepaste lessen vervangen de bestaande lessen in de lesmap. De nieuwe lessen kunnen worden ingevoegd.

CED-Groep, Postbus 8639, 3009 AP Rotterdam|010-4071 599|info@cedgroep.nl, www.cedgroep.nl