Kwaliteitszorginstrument - De Vreedzame School

Artikel: V112

Kwaliteitszorginstrument - De Vreedzame School
De sociale veiligheid van uw leerlingen meten met het digitale Kwaliteitszorginstrument De Vreedzame School.
Het KZI is vernieuwd! Bestel nu het KZI met de aangepaste Veiligheidsthermometer.

Let op: u kunt het Kwaliteitszorginstrument niet bestellen via deze webwinkel, maar via dit bestelformulier.


Als Vreedzame School heeft u gekozen voor een schoolbreed programma voor sociale competentie en burgerschap. Op uw school krijgen leerlingen een stem, voelen zich gezien en gehoord en leren zelf conflicten oplossen. Het gedachtegoed wordt doorleefd door de schoolleiding, lerarenteam, leerlingen en ouders. Maar hoe weet u of u de beoogde doelen bereikt? Hoe zit het met de borging van alle inspanningen die u als vreedzame school hebt gedaan? Hoe weet u of leerlingen zich veilig voelen op school? En wat kunt u doen om dit structureel te verbeteren? Antwoord op deze vragen krijgt u met het nieuwe Kwaliteitszorginstrument; een webbased vragenlijst met vier verschillende deelinstrumenten, die aan verschillende groepen binnen de school (leerlingen, leerkrachten, MT) worden voorgelegd:
  1. Veiligheidsthermometer
  2. Vragenlijst Groepsklimaat
  3. Borgingsinstrument
  4. Vragenlijst Onderzoek De Vreedzame School

U krijgt de beschikking over alle deelinstrumenten, maar kunt uw eigen keus daarin maken. U kunt bijvoorbeeld alleen de Vragenlijst Groepsklimaat of de Veiligheidsthermometer afnemen.

Veiligheidsthermometer vernieuwd

NB: u neemt de Veiligheidsthermometer af tussen 1 november om 30 april om aan de eisen van de Onderwijsinspectie te voldoen. Buiten deze periode afgenomen, wordt niet voldaan aan de monitoringsverplichting van de inspectie.

Sinds 1 augustus 2015 is in de wet vastgelegd dat scholen niet alleen aantoonbaar sociaal veiligheidsbeleid moeten voeren, maar dit ook jaarlijks moeten monitoren met een betrouwbaar instrument. Dat kan aan de hand van de Veiligheidsthermometer. Dit instrument brengt de veiligheidsbeleving van uw leerlingen in kaart. Door aan te sluiten bij de Enquête Tevredenheid Leerlingen uit het programma Vensters van de PO-Raad, voldoen we aan de eisen voor betrouwbaarheid en validiteit die de Onderwijsinspectie stelt aan dit soort instrumenten.

Belangrijke aandachtspunten om te voldoen aan de wettelijke eisen voor het monitoren:
De Vreedzame School is via de digitale Veiligheidsthermometer één van de doorleveranciers van de Leerlingtevredenheidsenquête.

  • Neem de Veiligheidsthermometer daarom af tussen 1 november en 30 april.
  • Bij uw bestelling van het KZI/VT vinkt u aan dat u de data wilt doorleveren aan Vensters! Alleen dán kunt u in Vensters een rapportage uitdraaien voor de Onderwijsinspectie, waarmee u voldoet aan al uw verplichtingen. De Wet geeft namelijk ook aan dat scholen hun monitoringsgegevens aan de inspectie beschikbaar moeten stellen.


Prijs

De prijs van het instrument geldt per afname en is afhankelijk van het aantal leerlingen van uw school.

  • Minder dan 100 leerlingen: €395,-
  • 100 tot 400 leerlingen: €450,-
  • Meer dan 400 leerlingen: €550,-

Scholen die binnen hetzelfde schooljaar een 2e afname bestellen, krijgen een korting van 40%.

Leveringsvoorwaarden

Op dit product zijn de leveringsvoorwaarden van de CED-Groep van toepassing. Rechts bij 'Documenten' staat ook een model van een bewerkersovereenkomst uit het Convenant Digitale Onderwijsmiddelen en Privacy, Leermiddelen en Toetsen waar wij van uitgaan.


Meer weten?

Wilt u meer weten over het Kwaliteitszorginstrument? Bekijk dan de informatieflyer met uitgebreidere informatie, veelgestelde vragen of neem contact op via devreedzameschool@cedgroep.nl.

CED-Groep, Postbus 8639, 3009 AP Rotterdam|010-4071 599|info@cedgroep.nl, www.cedgroep.nl