Sociaal offline-online

Artikel: U048-9

Sociaal offline-online
Sociale competentie in offline en online situaties.
Toevoegen aan winkelwagen
Prijs: 150,00 Euro

ISBN: 978-90-5676-048-9
Bestelnummer: U048-9
Auteur(s): M. Goudswaard, L. Jonkman, A. Leerink-Piederiet, L. Mouissie
Uitgavejaar: 2017


Omschrijving

Offline en online situaties lopen vaak op een natuurlijke manier in elkaar over. Bijvoorbeeld: je spreekt op school af dat jullie samen een film gaan kijken. 's Avonds sturen jullie elkaar een preview van leuke films. Jongeren die minder sociaal competent zijn, beseffen zich soms onvoldoende dat wat zij online doen en zeggen, invloed heeft op offline-ontmoetingen en andersom.

In de lessen van de nieuwe methode Sociaal offline/online leren leerlingen op een interactieve en stapsgewijze manier om zich on- en offline te presenteren, en zich sociaal te gedragen.

Voor wie?

De lessen van Sociaal offline/online zijn bedoeld voor leerlingen in de bovenbouw van het SO en leerlingen in het VSO met uitstroomprofiel dagbesteding en het arbeidsmarktgerichte uitstroomprofiel.


Sociale competentie is een belangrijk vak voor leerlingen met speciale onderwijsbehoeften. Sociaal gedrag ontstaat niet vanzelf; het vraagt veel instructie en oefening. Naast direct contact hebben leerlingen ook online contact met anderen. Bij het goed omgaan met online situaties is sociale competentie even belangrijk als in offline situaties. Daarom leren leerlingen tijdens offline- en onlinelessen hoe zij zich ook online sociaal gedragen.

De vijf pijlers van Sociaal offline/online

• Bevorderen van sociale competentie
• Leren door doen (o.a. d.m.v. een chatsimulator)
• Complexe vaardigheden opdelen in kleine stappen
• Herhalen, herhalen en nog eens herhalen
• Variëren in betekenisvolle situaties

Lesmateriaal

De methode Sociaal offline/online bestaat uit een lesmap met tien katernen voor het stapsgewijs leren van sociaal gedrag in een offline en online omgeving. Vijf leskaternen staan in het teken van 'Jezelf presenteren' en de overige vijf katernen gaan dieper in op 'Aardig doen'. Hiermee zijn twee van de acht gedragscategorieën van sociale competentie uitgewerkt in lessen. Ook de leerlijnen zijn gebaseerd op deze gedragscategorieën. Bij aanschaf van de methode ontvangt u twee lerarenaccounts voor de chatsimulator.

Voorbeeld


Sociaal offline-online inkijkexemplaar

CED-Groep, Postbus 8639, 3009 AP Rotterdam|010-4071 599|info@cedgroep.nl, www.cedgroep.nl